Manewry - "Jesień 2009"

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W dniu 25 października 2009 roku na obiekcie schroniska Trzy Korony w Sromowcach Niżnych przeprowadzono drugie w tym roku gminne ćwiczenia strażackie pn. „Jesień 2009”. W ćwiczeniach udział wzięło 9 gminnych zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. po dwa zastępy z OSP: Maniowy, Sromowce Niżne i Sromowce Wyżne oraz po jednym zastępie z OSP: Czorsztyn, Kluszkowce i Mizerna. Założeniem ćwiczeń: współpraca Ochotniczych Straży Pożarnych z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym i Pogotowiem Ratunkowym (temat 1) oraz gaszenie pożaru połączone z ewakuacją w obiektach użyteczności publicznej.

Ćwiczenia poprzedził rekonesans po obiekcie schroniska, w trakcie którego ćwiczący zapoznali się z charakterystyką obiektu. Następnie odbyło się szkolenie na temat współpracy OSP z LPR a następnie ćwiczenia gaszenia pożaru według planu, opracowanego przez Komendanta Gminnego dh. Krzysztofa Regieca: „w pokoju na II piętrze schroniska powstał pożar, który rozprzestrzenił się na całą kondygnację”. Zadaniem ćwiczących było ewakuowanie osób przebywających w budynku oraz ugaszenie pożaru”.

Przebieg ćwiczenia: zbiórka pododdziałów na parkingu koło kościoła, na której Komendant Gminny, najpierw przedstawił ćwiczącym zasady współpracy pomiędzy OSP a LPR i PR. Uczestnicy ćwiczeń zostali zapoznani z rodzajami statków powietrznych (Mi 2 Plus, Augusta, Sokół), znakami umownymi dotyczącymi lądowania, podejmowania osób poszkodowanych i zasady współpracy prowadzenia łączności radiowej. Po tej prelekcji komendant Gminny omówił założenia dotyczących ćwiczeń praktycznych a następnie polecił wykonanie zadania. Zastępy kolejno w pewnych odstępach czasu wyruszyły do akcji. Strażacy z OSP Sromowce Wyżne i Sromowce Niżne udali się bezpośrednio do schroniska, celem przeprowadzenia ewakuacji osób uwięzionych w budynku. Pozostałe zastępy, przystąpiły do budowy punktów czerpania wody i linii zasilających z potoków Gorczański i Sobczański. Do przepompowywania wody z tych potoków użyto motopomp Tohatsu i Niagara będących na wyposażeniu OSP Sromowce Wyżne i Sromowce Niżne oraz autopomp średnich i ciężkich samochodów.
Ćwiczenia wykonano zgodnie z założeniem. Na zakończenie manewrów odbyła się druga zbiórka pododdziałów, na której rozjemcy i obserwatorzy ocenili przebieg ćwiczeń. Pomimo znacznej różnicy poziomów między punktem czerpania wody a schroniskiem, dostarczanie wody odbywało się bez przeszkód, co świadczy o dobrym przygotowaniu ludzi i sprzętu.Obserwatorami ćwiczeń byli: Wójt Gminy Czorsztyn – Pan Waldemar Wojtaszek i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Czorsztynie – dh. Tadeusz Firek.

Strażacy dziękują kierownictwu i personelowi schroniska za pomoc w przeprowadzeniu ćwiczeń, a gościom schroniska za wyrozumiałość za zakłócenie odpoczynku.

Czytany 3496 razy