Manewry - "Wiosna 2012"

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W dniu 27 maja 2012 r. w Sromowcach Wyżnych odbyły się kolejne gminne ćwiczenia strażackie. W ćwiczeniach pn. „Wiosna 2012” udział wzięło 10 zastępów (składów osobowych samochodów pożarniczych) Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czorsztyn; w tym po dwa zastępy z: OSP Maniowy, OSP Sromowce Wyżne i OSP Sromowce Niżne. Na ćwiczenia zaproszono specjalnie zastęp Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu, celem przeprowadzenia szkolenia udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym podczas wypadków drogowych.

Po przyjeździe zastępów na plac przy remizie,  Komendant gminny dh. Krzysztof Regiec zarządził zbiórkę pododdziałów a następnie złożył meldunek Panu Tadeuszowi Wachowi –Wójtowi Gminy Czorsztyn o gotowości zastępów do ćwiczeń. W założeniach do ćwiczeń, przyjęto trzy zadania do przeszkolenia: udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym podczas wypadków drogowych, musztrę i praktyczne ćwiczenia rozwinięcia linii gaśniczej przez wszystkie zastępy OSP.

Dowódca zastępu PSP zaproponował, aby taką szkoleniową akcję udzielenia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym podczas wypadków drogowych przeprowadziła jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, tj. OSP Maniowy a ich zastęp dokona oceny wykonania zadania. Jednostka OSP Maniowy przystąpiła do wykonania zadania. Do upozorowanego wypadku samochodowego z rannym kierowcą, przyjechali strażacy dwoma samochodami ratowniczo-gaśniczymi. Jeden samochód zatrzymali przed      a drugi za samochodem z rannym kierowcą. Część strażaków przystąpiło do zabezpieczania pachołkami i lampami świetlnymi miejsca wypadku a pozostali zajęli się udzieleniem pierwszej pomocy poszkodowanemu. Po tzw. przybyciu zastępu PSP w Nowym Targu na miejsce wypadku, dowódca zastępu OSP złożył dowódcy PSP meldunek z przeprowadzonych czynności. Po zakończeniu tego elementu ćwiczeń, strażacy PSP dokonali podsumowania akcji. Oceniający mieli kilka zastrzeżeń do kolejności wykonywanych działań i do treści samego meldunku.

Następnie przeprowadzono musztrę kompani złożonej ze strażaków z wszystkich jednostek OSP, która reprezentować będzie Gminę Czorsztyn podczas Powiatowych obchodów Dnia Strażaka w Ludźmierzu. Dla strażaków, którzy w przeszłości odbyli zasadniczą służbę wojskową, wykonanie poszczególnych elementów musztry nie stwarzało problemów. Młodsi druhowie również starali się dobrze wypaść w musztrze. Wykonanie musztry można ocenić na plus dobry.

Po tych dwóch ćwiczeniach przystąpiono do wykonywania ćwiczeń praktycznych. Do czerpania wody z rzeki Dunajec w pobliżu boiska piłkarskiego, wyznaczono zastępy OSP Huba i OSP Mizerna. Zadaniem pozostałych zastępów było zbudowanie ponad kilometrowej linii gaśniczej i przepompowanie wody przy użyciu autopomp na samochodach ratowniczo – gaśniczych do zabudowań na ul. Św. Kingi. Za zabezpieczenie bezpieczeństwa na skrzyżowaniach dróg publicznych odpowiedzialne były zastępy obsługujące samochody ratownictwa technicznego. Zadanie to również zostało wykonane sprawnie.

Na zakończenie przeprowadzono kolejną zbiórkę strażaków, podsumowującą wykonanie założonych zadań.

Czytany 3445 razy