Wydrukuj tę stronę

Manewry - "Jesień 2008"

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
W dniu 19 października w Kluszkowcach zorganizowano drugie w tym roku gminne ćwiczenia strażackie pn. „Jesień 2008”. Przeprowadzone zostały zgodnie z założeniem opracowanym przez Komendanta Gminnego – dh. Krzysztofa Regieca.

Na godz. 13,45 zaplanowano zjazd wszystkich pododdziałów OSP z terenu gminy Czorsztyn na wyznaczone miejsce (droga przy wale nad zatoczką jeziora Czorsztyńskiego). Po czym Komendant Gminny wspólnie z dowódcami poszczególnych pododdziałów udają się samochodem do rejonu gdzie odbędą się manewry celem wyznaczenia stanowisk działania poszczególnych pododdziałów. Po powrocie, komendant Gminny zarządza zbiórkę wszystkich pododdziałów i przekazuje meldunek Wójtowi Gminy Czorsztyn – Panu Waldemarowi Wojtaszkowi o gotowości pododdziałów do ćwiczeń. Następnie komendant przedstawia strażakom przebieg ćwiczenia:

płonie budynek w okolicach stacji narciarskiej Czorsztyn-Ski. Pierwsza do akcji gaszenia pożaru, wyjeżdża pododdział z Kluszkowiec. Do gaszenia pożaru wykorzystuje wodę ze zbiornika w samochodzie pożarniczym. Do akcji włączają się następne pododdziały z: Czorsztyna, Maniów i Sromowiec Wyżnych, które kolejno rozwijają linię gaśniczą do przesyłania wody dla jednostki z Kluszkowiec. Wykorzystują wodę ze swoich zbiorników, używając do tego celu autopompy w swoich samochodach. Następnie do akcji dołączają jednostki z Huby, Mizernej i Sromowiec Niżnych, których samochody pożarnicze (Żuki) nie posiadają zbiorników z wodą i organizują punkty czerpania wody na potoku Kluszkowianka (do tego celu używają zastawek) oraz rozwijają węże gaśnicze do podłączenia się z samochodem ostatniej jednostki w szeregu używającej autopompy.

Po zbudowaniu całej linii gaśniczej, którą dostarczana jest woda z potoku dla pododdziału uczestniczącego bezpośrednio w gaszeniu pożaru, następuje przegląd kolejno poszczególnych stanowisk, celem sprawdzenia sprzętu użytego podczas ćwiczeń. Na zakończenie treningu, dowódcy pododdziałów dostają polecenie, aby napełnić zbiorniki z wodą w swoich samochodach (wymóg konieczny po każdych ćwiczeniach!!).

Po ćwiczeniach praktycznych odbyła się kolejna zbiórka pododdziałów, na której podsumowano ćwiczenia, które obserwowali: Wójt Gminy Czorsztyn – Pan Waldemar Wojtaszek i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Czorsztynie – dh. Tadeusz Firek.

Po zakończeniu manewrów, strażacy przejechali do miejsca, gdzie został wydany im ciepły posiłek.
Czytany 3560 razy

Artykuły powiązane

Galeria